มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย

สาขาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามโทร 02473700 ต่อ 1766, 1998, 1711
ด่วน! รับจำนวนจำกัด

BSRU Animation
รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย ทางช่อง MCOT Family
แนะนำสาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย


ตอนที่ 1 ช่วงเวลาที่ 3 นาที 31 วินาที

ตอนที่ 2 ช่วงเวลาที่ 3 นาที 17 วินาที

วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
B.Sc. Animation, Game and Digitalmedia

"สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต"

      เป็นสาขาที่เปิดสอนทางด้าน การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านแอนิเมชัน การออกแบบตัวละคร การตัดต่อภาพและเสียง การเขียนเกม การสร้างสรรคเว็บไซต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ มุ่งเน้นให้มีการฝึกทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน


      เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ได้แก่ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบสื่อเคลื่อนไหว ผู้สร้างและพัฒนาสื่อดิจิทัล ผู้สร้างและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ผู้สร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก สเปเชียลเอฟเฟก ผู้สร้างแอนิเมชันสคริป ผู้สร้างงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันในงานโทรทัศน์ภาพยนตร์และโฆษณา ผู้ดูแลและพัฒนาระบบดิจิทัลมีเดีย ผู้ออกแบบเว็บไซต์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ตัดต่อภาพยนต์ โทรทัศน์ และสื่อโฆษณา เป็นต้น


เรามีห้องปฎิบัติการด้านงานแอนเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย ที่ทันสมัยที่สุด ประกอบด้วย

  •     - ห้องปฏิบัติการ Cintiq (หน้าจอวาดภาพสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน)
  •     - ห้องปฏิบัติการ Motion Capture
  •     - ห้องปฏิบัติการเสียง ที่สามารถบันทึกเสียงได้ในระดับสากล ถึง 3 ห้อง
  •     - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ห้อง พร้อมจอภาพ 2 จอ
  •     - ห้องปฏิบัติการกลุ่มย่อย ที่รองรับการทำงานเป็นทีมสำหรับนิสิต
  •     - ห้องอ่านหนังสือและสันทนาการสำหรับนักศึกษาทำกิจกรรม

สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย เราสอนอะไรบ้าง

2D Animation, 3D Animation, CG Painting, Illustration, Digital Composing, Matte Painting, VFX, Script Writing, Story Developing, Web Development, Game Designing and Programming

ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร 2565) รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร 2560) รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตร 2555) รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร