มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

คณะนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชันระดับนานาชาติ 2563


คณะนักศึกษาอบรมสัมมนาสิงคโปร์ 2559


คณะนักศึกษาอบรมสัมมนาเกาหลีใต้ 2558


คณะนักศึกษาอบรมสัมมนาเกาหลีใต้ 2556


คณะนักศึกษาอบรมสัมมนาเกาหลีใต้ 2555


คณะนักศึกษาอบรมสัมมนาเกาหลีใต้ 2554


คณะนักศึกษาอบรมสัมมนาเกาหลีใต้ 2553