รายชื่อบริษัทด้าน Animation และ Visual Effect ในประเทศไทย  
 

 

Alternate Studio
Animania
Animated storyboards
Anya Animation
Beboyd CG
Bunker CG Post
CatflowAnimation
Creative Macky studio co.,Ltd
Digidream
Digital Magic
Elpis Animation
Fatcat VFX
Graphic image studios
HumanFarm VFX Studio
Igloo Studio
Imagimax studio
Imagine
IT-TI-RIT HOUSE
Kantana Animation Studios
KickTheDust
Lunch Box Studios
Lunchbox Studio
Magic Wand
Manura
Muffin Animation
PastelBlueStudio
Picture This
Post bangkok
Pseudo Effects
Renegade VFX
Riff
Spice Shop
Sputnik Tales Studio
Teapot Studio
The Monk Studios
The post
Triple A Digital FX
Vitita Animation
Yggdrazil
Zurreal Studio

 
  นอกจากนี้นิสิตยังสามารถฝึกงานที่บริษัท หน่วยงานเอกชนหรือราชการ ในด้านตัดต่อภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ออกแบบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยคอมพิวเตอร์เป็นต้น